Wagi sklepowe – oznaczenia

Wagi sklepowe

Wagi sklepowe

Każda waga posiadać musi stosowne oznaczenia, które umieszczone są na tabliczce znamionowej znajdującej się na bocznej ściance urządzenia. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że mimo iż każdy produkt tego typu kupowany u autoryzowanego dealera posiada wszystkie niezbędne oznaczenia świadczące o ważnej legalizacji i zgodności z normami europejskimi, każdy właściciel kasy powinien znać znaczenie poszczególnych symboli oraz cyfr. Co oznaczają poszczególne z nich? Garść przydatnych, szczegółowych informacji na ten temat – poniżej.

Wagi sklepowe posiadać mogą między innymi oznaczenie CE, które oznacza Certyfikat Europejski. Symbol ten oznacza, że dana waga jest zgodna ze wszystkimi dyrektywami odnośnie konkretnego urządzenia. Zgodnie z wymogami  Unii Europejskiej, każdy sprzęt tego typu dopuszczony do bortu musi posiadać takie oznaczenie. W przypadku sprzętów, które podlegają równocześnie kilku różnym dyrektywom, symbol CE jest deklaracją, że dana waga spełnia wszystkie niezbędne wymagania dyrektyw, które mają do niej zastosowanie.

Wagi sklepowe, którym nadano Certyfikat Europejski są kompatybilne, bezpieczne i odporne na działanie pola magnetycznego. Sprawdzane są one pod kątem prawidłowości ważenia, co jest jednym z podstawowych kryteriów, jakie powinien spełniać taki sprzęt. Waga, która nie posiada symbolu CE, nie może partycypować w bezpośrednim obrocie handlowym. Właściciel sklepu używający takiego sprzętu liczyć musi się z bardzo wysokimi karami finansowymi, które nałożyć może na niego nawet Straż Miejska.

wagi sklepowe mogą być także oznaczone symbolem M, który odnosi się metrologicznej zgodności z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wag nieautomatycznych (NAWI) lub automatycznych (MID). W pierwszym przypadku kwadrat jest zielony. Obok oznaczenia M znajduje się informacja odnośnie roku legalizacji wagi w formie skróconej. Przykładowo, „07” oznacza, że waga została wyprodukowana oraz zalegalizowana w 2007 roku i wtedy też została przeprowadzona ocena zgodności.